.

Nagpur 

 

Ecovaidic Herbal Shopee 
Vidharbha Theatre Company 
Sangam Talkies 
Sakkardara, Nagpur 
Tel No.- 2744039 /2742009

Herbal world 
Hakim Arcatde Bldg.
Shop No. 103
Dharmpeth, Nagpur.
Tel No. 5616232

   
   

Pune

Mumbai 

Herbal world
Tain Squre Bldg.
Shop No. 15
Wanbadi Road
Fatima Nagar, Pune.
Tel No. 

M/s Sati Pharma.
Bhawani Bhavan.
18/20 2 Nd Floor,
Kalpadevi Rood
Popatwadi, 
Mumbai 
Tel No. 2019754.

   
   

Jaipur 

Delhi

Manish Pharma.
D-50, Jhakheshwar Marg 
Bani Park, Jaipur.
302016 
Tel No. 2201869.

Hakim Babulal Heeralal
14,B. Sheinagar Colony.
Ashok Vihar Road
Delhi -42
Tel No. 9873364686

   
   

Indore 

Bhopal 

Jeet Enterprises 
15 / L G. 13-14, R. N T Marg,
Dawa Bazar
Indore
Tel No. 9302101312

Laxmi Aushadthi Bhandar.
Roshan Pura 
T. T. Nagar
Bhopal
Tel No. 2551694

   
   

Ahamdabad 

Kalapee Medicine
L-10 Rangole Complex
OPP V-S. Hospital, Ellispridge
Ahamdabad
Tel No. 6582906
9824164869

   
.

.